De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland
De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen.
De Federatie is aangesloten bij Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

Kenmerken van de plaatselijke uitvaartverenigingen:
- Ze zijn er voor hun leden.
- Ze staan dichtbij hun leden en hun nabestaanden.
- Respect en betrokkenheid richting overledene en nabestaanden zijn voor hen doodgewoon.
- Ze werken zonder winstoogmerk.
- Ze zijn zelfstandig, maar werken ook samen met collega-verenigingen.
- Jaarlijks verzorgen ze circa 50% van de uitvaarten in Fryslân.
- Verzorgen ook de uitvaart van niet-leden