Wat we doen
 

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen en het mede exploiteren van uitvaartcentrum De Cirkel.

Het cluster is opgericht om onderling overleg en onderlinge samenwerking te bevorderen. Daartoe worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.