Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                                            

Johan Kranenburg                               

Stinsenwei 24                                     

8571 RJ Harich                                   

0514-603916 / 06-50423945                

Penningmeester

Sjoerd Spoelstra

Sate Steenbergenstrjitte 34

8561 DW  Balk

0514-854480

Secretaris

Cor Schotanus

Wijckelerweg 173a

8556 XB Sloten

06-42405208

Bestuurslid

Sietse Veldman

Stinsenwei 15a

8571 RJ Harich

0514-604235

Bestuurslid

Nanda Knobbe-van Dijk

Lubertus van Beekstrjitte 17

8561 GJ   Balk

0514-605306