Over ons

Het cluster Gaasterlân-Sleat is een samenwerkingsverband van uitvaartverenigingen in het westelijke deel van de gemeente De Fryske Marren. Het cluster maakt deel uit van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland, die weer is aangesloten bij Nardus (landelijke uitvaartorganisatie).

De verenigingen behartigen de belangen van hun leden en dragen zorg voor crematies en begrafenissen.

Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de vereniging. Nabestaanden worden op deze wijze veel zorgen uit handen genomen, juist op een moment dat ondersteuning heel erg wenselijk is.

Hierbij werken ze zonder winstoogmerk en daardoor zijn de kosten veelal lager. Bij overlijden van leden ontvangen de nabestaanden een ledenkorting.

Ook als u geen lid bent kunt u gebruik maken van de diensten van de vereniging. De betrokkenheid van de plaatselijke vereniging is veelal groter dan een landelijk opererende instelling. Niet-leden ontvangen geen ledenkorting en soms is er sprake van een toeslag.