Welkom op de website van “Stichting Cluster van Uitvaartverenigingen Gaasterlân-Sleat”.
Doel van de uitvaartverenigingen is een goede gewoonte in stand houden: de “burenplicht”. Die hield in dat buren aan weerszijden van het “sterfhuis” de overledene op waardige wijze naar zijn of haar laatste rustplaats brachten. 
Daar zijn, soms al meer dan 100 jaar geleden, verenigingen voor opgericht die de eigen inwoners die zijn overleden, lid of geen lid, op waardige wijze naar hun laatste rustplaats brengen.
Afscheid nemen, u staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil. Tot het moment dat er iets ingrijpends gebeurt zoals het verlies van een dierbare. U kunt dan contact opnemen met de uitvaartverzorger/bode van de uitvaartvereniging in uw woonplaats. U hoeft daarvan geen lid te zijn, de plaatselijke vereniging verleent zijn diensten aan allen die daar om vragen. 
Naast het verdriet om het verlies moeten er in korte tijd veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige wijze naar zijn/haar laatste rustplaats te begeleiden. De uitvaartverenigingen willen dit graag voor u verzorgen. Zij beschikken over deskundige uitvaartverzorgers die goed van de plaatselijke situatie op de hoogte zijn. De verenigingen werken zonder winstoogmerk. U kunt tegen betaling van een jaarlijkse contributie lid worden.
Bij overlijden ontvangen de nabestaanden een ledenkorting op de kosten van de uitvaart.
Op deze website vindt u de contactgegevens van de aangesloten uitvaartverenigingen. Heeft u vragen over de vereniging zoals de contributie, de ledenkorting of het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met de betreffende secretaris.
Heeft u vragen over een uitvaart of bij een overlijden neem dan contact op met de uitvaartverzorger.